Ansökan om medlemskap

Här finns ansökningshandlingar för medlemskap.

 Som medlem skriver du under att du ska följa Återvinningsindustriernas Värdegrund, Uppförandekod och Stadgar.

Läs igenom dessa innan du skriver under och skickar in din ansökan.

Skicka in ansökan om ordinarie medlemskap om du i din verksamhet hanterar avfall och återvinningsmaterial inom något av följande områden:

  • insamling av restprodukter eller avfall
  • behandling av restprodukter eller avfall
  • vidareförädling av restprodukter eller avfall till nya råvaror, inklusive energiråvaror, eller produkter

Om du har verksamhet med anknytning till återvinningsområdet ska du ansöka om associerat medlemskap. Associerad medlem har inte rösträtt i föreningen.

Du är också välkommen att stödja föreningen som Nätverksföretag.