Cirkularitet och lönsamhet

12 mars 2019

Återvinningsindustrierna arrangerade nyligen en fullsatt konferens om cirkularitet och lönsamhet tillsammans med företagsforumet Circular Sweden.

Under konferensen talade Ernesto Hartikainen från SITRA om vad Sverige kan lära av Finland i arbetet med cirkulär ekonomi, Ylva Norlén, kanslichef på delegationen för cirkulär ekonomi berättade om hur delegationen kommer att arbeta för mer lönsam cirkularitet framöver. Övriga talare lyfte klimatnyttan med cirkularitet, den cirkulära forskningen och hur vi kan nå cirkulär upphandling.

Riksdagsledamöter debatterade cirkularitet och en panel med plastexperter lyfte tankar kring vad som krävs för att plastmarknaden ska bli mer lönsam. Företagen inom Circular Sweden diskuterade utmaningar och möjligheter att skapa lönsamma cirkulära materialflöden.

Läs en sammanfattning av dagen