Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

18 januari 2018

Under 2018 lanserade Återvinningsindustrierna och Material Economics forskningsprojektet Ett värdebeständigt materialsystem - ett projekt finansierat av RE:Source som synliggör de ekonomiska värdeförluster som uppstår i dagens materialhantering.

Under seminariet presenterades de ekonomiska förluster som uppstår i värdekedjorna för plast, stål, aluminium, cement och papper. Därefter diskuterade representanter från politik, forskning och näringsliv vilka politiska och industriella möjligheter Sverige har när det gäller att ta tillbaka en del av våra förlorade materialvärden.

Se en presentation av rapportresultaten

Se hela seminariet