Trender inom cirkulär ekonomi

16 april 2019

Nu finns en ny branschrapport från återvinningsindustrierna som lyfter trender inom cirkulär ekonomi och återvinningsbranschen.

Det är egentligen självklart. Att använda de resurser vi redan har är bättre än att ständigt producera nya. Det kan spara stora pengar samtidigt som det minskar belastningen på klimatet och miljön. Det gör oss också mindre beroende av naturresurser som det finns ett begränsat utbud av. Om resurserna kan användas om och om igen, istället för att vi ständigt bryter nya och transporterar dem kors och tvärs över jorden, kan vi få mer output med mindre input. Det är löftet med en cirkulär ekonomi. Hela världen arbetar idag för att omsätta det i praktiken, inte minst i EU.

Det kan låta enkelt, men i verkligheten är det förstås ganska komplext. En av många anledningar till att vi inte återvinner allt material som konsumeras är avsaknaden av en marknad för många återvunna material. I Sverige har vi nationella mål för insamling och återvinning, men inga mål som har med efterfrågan på det återvunna materialet att göra. Om vi ska återvinna mer material behövs det därför en ökad efterfrågan från offentliga och privata aktörer på just det återvunna materialet. Viktiga förutsättningar för cirkulär ekonomi är att det blir mer lönsamt att använda återvunna råvaror och att det införs fler marknadsmässiga lösningar och ökad konkurrens på avfalls- och återvinningsområdet.

Återvinningsindustriernas medlemmar ligger i teknikutvecklingens framkant. Idag bygger de maskiner och anläggningar som utför sådant som för tio år sedan var tekniskt omöjligt att göra. Våra medlemsföretag sitter idag på en expertis som efterfrågas i alla delar av ekonomin. Många industrier ställer nu om sin produktion mot ökad cirkularitet, och då behöver de återvinningsföretagen, inte bara för att ta hand om produkten när den är uttjänt utan också för att redan i designfasen förstå hur de ska utforma produkter för längre livscykler och ökad återvinningsbarhet.

Potentialen är enorm. Bara i Sverige förlorar vi varje år material till ett värde av 42 miljarder kronor, omkring en procent av BNP, till följd av bristfällig cirkulation av material. Våra medlemmar kan rädda de här resurserna, samtidigt som de skapar hållbara jobb, minskar importberoendet och stärker miljö- och klimatarbetet. Det borde vara självklart.