"Låt inte städproblemen förstöra avfallshanteringen"

4 april 2013

Bostadsbolagen måste få fortsätta välja hur insamlingen av avfall ska gå till. Dagens problem med avfallshanteringen löses bäst genom att högre krav ställs på producenterna, skriver cheferna för fem återvinningsföretag.

Ni kan läsa hela debattartikeln i Dagens Samhälle här.