ÅI arbetar målinriktat för att förhindra stölder, skattefusk...

5 april 2013

Återvinningsindustrierna har under de senaste åren vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra stöld, skattefusk och rån inom skrotindustrin. En frivillig överenskommelse att förbjuda kontanthantering infördes den 1 januari 2010.

Vi driver idag projektet "Fair trade", där två av de viktigaste målsättningarna är att Sverige ska införa ett lagstadgat förbud mot kontanthantering vid handel med järn- och metallskrot samt införa krav på skrothandlarlicens. 

Läs mer om ÅI:s åtgärder och projektet Fair Trade i bifogade fil.