ÅI:s konferens för mer cirkulära produkt- och materialflöden

15 maj 2017

Den 15 maj hade ÅI en konferens med temat Öka konkurrenskraften för cirkulära material och produkter. Miljöminister Karolina Skog deltog, liksom regeringens tidigare utredare av Cirkulär ekonomi, Ola Alterå. Under eftermiddagen diskuterade konferensdeltagarna också i workshops kring hur vi kan skapa mer cirkulära material- och produktflöden utan värdeförluster.

Miljöminister Karolina Skog deltog, liksom regeringens tidigare utredare av Cirkulär ekonomi, Ola Alterå. Under eftermiddagen diskuterade konferensdeltagarna också i workshops kring hur vi kan skapa mer cirkulära material- och produktflöden utan värdeförluster.
 
Miljöminister Karolina Skog inledningstalade och deltog sedan i en dialog med återvinningsföretag som berättade om sina utmaningar och möjligheter. I inledningsanförandet lyfte miljöministern bland annat EU:s cirkulära ekonomi-paket, som är inne i slutförhandlingar, den kommande plaststrategin inom unionen samt ekodesigndirektivet som nu ökar fokus på kriterier om återanvändning och återvinningsbarhet. 
 
Under efterföljande frågestund ville branschen bland annat veta om miljöministerns syn på insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar – en fråga kopplat till producentansvaret som debatterats flitigt under de senaste månaderna. Hon hänvisade då till pågående politiska förhandlingar och avböjde att lämna besked. Miljöministern kommenterade heller inte det förväntade resultat av dessa förhandlingar, något som mottogs positivt och sågs som en öppning av flera konferensdeltagare som tidigare oroats över Karolina Skogs utspel om en kommunalisering.