ÅI:s remissvar: Forskning och innovation för ett hållbart energisystem

31 maj 2012

I sitt yttrandet till Näringsdepartementet gavs synpunkter på de frågor som främst rör energieffektivisering genom effektivare resursanvändning och ökad materialåtervinning.

ÅI anser bl.a. att:

  • Det är mycket positivt att effektivt utnyttjande av råvaror och material-återvinning tas upp som ett område att effektivisera energianvändningen under avsnittet Energieffektivisering i Industri. Energi-, klimat- och resurseffektivisering måste kopplas samman betydligt bättre än idag.
  • Det är angeläget att det ges ökat stöd både vad gäller forskning, utveckling, innovation och till demonstrationsanläggningar. Vi vill också peka på behovet av systemstudier, studier kring styrmedel som bidrar till ökad materialåtervinning samt åtgärder/processer som leder till att material kan lyftas i avfallshierarkin och därmed ersätta jungfruliga material. Läs yttrandet i filen till höger.