ÅI:s vd i regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi

6 oktober 2017

Regeringen har förordnat Återvinningsindustriernas vd Lina Bergström att ingå i samverkansgruppen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Samverkansgruppen leds av statsråden Mikael Damberg, Sven-Erik Bucht och Karolina Skog och i gruppen ingår 28 personer från näringsliv, myndigheter och akademi. Samverkansprogrammet syftar till att hitta innovativa lösningar på olika samhällsutmaningar. Programmet för cirkulär och biobaserad ekonomi har bland annat till uppgift att ta fram förslag kring hur produkter och råvaror kan cirkulera mer resurseffektivt.

Läs mer