Alliansen enade om producentansvar och avreglerad återvinningssektor

19 februari 2018

Alliansen har presenterat förslag för en cirkulär ekonomi och tydligare, långsiktiga regler för företag och kommuner på avfallsmarknaden.

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver de miljöpolitiska talespersonerna för allianspartierna att de vill skapa tydliga och långsiktiga regler för både företag och kommuner på avfallsmarknaden. De betonar att det är viktigt att bygga vidare på det som fungerar, med ett sammanhållet producentansvar. Därför föreslår de:
 • Skärpta krav på insamlingssystemen, ökad tillgänglighet och likvärdig service i hela landet. Man ska som medborgare veta vad man kan förvänta sig. Denna service ska vara kostnadsfri för hushållen och den garanterade servicenivån finansieras av producenterna. 
   
 • Skärpta miljökrav på insamling och återvinning. Insamlingssystemen ska utformas så miljömålen nås. Alliansregeringen höjde dessa mål med sikte på 2020. Tyvärr har regeringens agerande gjort det omöjligt att nå dem. Vi står fast vid att miljöambitionen måste öka, och nya mål sättas som även tar hänsyn till de nya EU-reglerna. Kraven ska stärka miljönyttan, teknikutveckling, jobb och konkurrenskraft för svenska företag.
   
 • Ökat inflytande för kommuner i utformning av insamlingssystemen. Kommuner och fastighetsägare som vill ordna insamling av producentansvarsmaterial utöver den garanterade servicenivån ska kunna göra det och få en rimlig ersättning för insamlat material, förutsatt att det sker på ett sätt som möjliggör effektiv återvinning.
   
 • Underlätta insamling och återanvändning av textiler. Redan idag samlar handel och second-hand-aktörer in mycket textiler men det finns stora möjligheter att öka insamlingen. Det är rimligt att ge producenterna ett utökat ansvar för detta, och vi vill därför utreda möjligheten att införa obligatoriskt producentansvar för textiler. 
   
 • Ökad innovation i återvinningssektorn genom avreglering. Genom att ge företag och producenter större ansvar och möjligheter att hantera avfall kan nya företag och jobb skapas. Konkurrens sänker kostnader. Företag som kan och vill ska kunna ta ansvar för hela eller delar av sitt avfall, även så kallat hushållsavfall.

Läs debattartikeln