Anders Wijkman i debatt med Weine Wiqvist om avfallsförbränning i Gomorron Sverige

11 juni 2015

Avfallsförbränning och import av sopor har debatterats i media de senaste dagarna. I Gomorron Sverige idag följdes detta upp med en debatt mellan ÅI:s ordförande Anders Wijkman och Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Anders Wijkman var tydlig med att osorterat avfall inte ska få förbrännas utan först måste sorteras så att det tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. Avfallshierarkin måste följas och avfallsförbränning ska utnyttjas först när återanvändning och materialåtervinning inte längre är möjlig.

Se inslaget 50 minuter in i programmet HÄR. 

 

Läs också om ÅI:s brev till näringsminister Mikael Damberg och klimat- ochmiljöminister Åsa Romson med förslag att införa styrmedel för att återvinna mer av avfallet till råvaror. Läs HÄR.