Återvinningsbranschen deltog i Näringsdepartementets industrisamtal

11 april 2016

Återvinningsindustrierna var inbjudna att delta i Näringsdepartementets expertseminarium och industrisamtal med temat hållbar produktion den 11 april.

Näringsdepartementet har hållit expertseminarium och industrisamtal med temat hållbar produktion. Industrisamtalen syftar till att diskutera frågor som är viktiga för att utveckla svensk industri. Bland ett 60-tal inbjudna deltagare till expertseminariet fanns Ragn-Sells, Stena Metall och Återvinningsindustrierna. 
 
Christer Forsgren, miljö- och teknikdirektör på Stena Metall, medverkade även som talare för att berätta om hur återvinningsindustrin arbetar med industriell hållbarhet. 
 
Vid samtalet diskuterades frågor som: Vilka komparativa fördelar har den svenska industrin och hur kan hållbarhet stärka dessa fördelar? Vilka är de största utmaningarna för att vi ska få till värdeskapande cirkulära och resurseffektiva affärsmodeller i hela värdekedjan? Hur kan systemlösningar och samarbeten främjas för att tillgodogöra potentialen i cirkulär ekonomi, resurseffektiv produktion och minskade utsläpp?