ÅI vill se krafttag mot kriminalitet

22 juni 2015

Återvinningsindustrierna ser allvarligt på de nya uppgifter om ökad kriminalitet inom avfallsbranschen som framkommit i en artikel i Svenska Dagbladet.

Polisen varnar i Svenska Dagbladets tidningsartikel för att kriminella grupper har gett sig in i den svenska avfallsbranschen. Återvinningsindustrierna har flera förslag för att komma till rätta med problemen. Bland annat är en effektiv miljötillsyn en förutsättning för att förhindra kriminalitet.

När det gäller skrot har Återvinningsindustrierna sedan länge arbetat för ett införande av kontantfri hantering och återinförande av ett skrothandlartillstånd.

- Det finns ett förslag ute nu från regeringen sida att kontantförbud vid handel med skrot ska införas den 1 januari 2016. Det är ett viktigt förslag som Återvinningsindustrierna ställer sig bakom. Vi önskar också att ett skrothandelstillstånd införs och att polisen blir tillsynsmyndighet, säger Viveke Ihd, chef miljö/ utveckling på Återvinningsindustrierna. 

För att vara medlem hos Återvinningsindustrierna så ska man underteckna en uppförandekod. Att anlita ett medlemsföretag i Återvinningsindustrierna innebär en kvalitetsgaranti för kunden. 

Läs Återvinningsindustriernas Uppförandekod

Läs SvD:s artikel om kartläggningen av kriminaliteten