Nytt preliminärt EU-förslag med högre återvinningsmål

21 december 2017

Estland, som är ordförandeland i EU, har nu fått igenom ett preliminärt förslag om avfallsdirektiven och det cirkulära ekonomipaketet. Förslaget ska bekräftas av Rådet i januari för att börja gälla.

Överenskommelsen innebär bland annat att nya bindande återvinningsmål införs och ska vara uppfyllda 2025, 2030 och 2035. Förslaget innebär även striktare metoder och regler för hur efterlevnaden av målen ska bedömas. 
 
- Återvinningsindustrierna har arbetat aktivt för högre återvinningsmål genom våra branschorganisationer. Nu är det viktigt att målen efterlevs och att det kan förhoppningsvis de nya reglerna bidra till, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.
 
Förslaget innebär även att avfallshierarkin ska stärkas med hjälp av ekonomiska styrmedel. Producentansvarssystemet utvidgas och får nya minimikrav genom att den ekonomiska kompensationen baseras på behandlingskostnader.