Naturvårdsverket har presenterat förslag på avfallsplan och avfallsförebyggande program

13 december 2017

Naturvårdsverket har tagit fram ett nytt förslag till Sveriges nästa nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program. Återvinningsindustrierna kommer att lämna ett yttrande om förslaget.

Varje land inom EU ska ha en nationell avfallsplan och ett program för att förebygga uppkomsten av avfall. Enligt avfallsförordningen är Naturvårdsverket ansvarig för att ta fram planen och programmet.
 
I framtagande av förslaget till den nya avfallsplanen och programmet har Naturvårdsverket haft dialog i Avfallsrådet som är Naturvårdsverkets expertstöd för avfallsfrågor och frågor som rör hållbar hantering av material i samhället. Den nya nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet ska gälla från 2018 – 2023. 
 
Återvinningsindustrierna kommer under januari att skriva ett yttrande om förslaget till ny avfallsplan inklusive det avfallsförebyggande programmet.