ÅI:s brev till näringsdepartementet: Stärk konkurrenskraften för återvunna råvaror

9 december 2015

Återvinningsindustrierna har skickat ett brev till näringsdepartementet för att lyfta behovet av ett tydligt och marknadsorienterat regelverk som ökar konkurrenskraften för återvunna råvaror.

ÅI föreslår att Näringsdepartementet tar initiativ till en analys av styrmedlen i hela värdekedjan för återvunna råvaror och även jämför med de jungfruliga. Analysen bör resultera i konkreta förslag till styrmedel och andra åtgärder som premierar och ökar konkurrenskraften för de återvunna råvarorna samt bidrar till att outnyttjade återvinningspotentialer ska kunna realiseras. 

Brevet finns som pdf-fil uppe i det högra hörnet på denna sida.