Budgetpropositionen: Regeringen vill tillsätta en delegation för cirkulär ekonomi

21 september 2017

I enlighet med Ola Alterås förslag i utredningen om cirkulär ekonomi vill regeringen nu tillsätta en delegation för cirkulär ekonomi. Regeringen anslår 5 miljoner kronor per år för detta.

Återvinningsindustrierna har länge efterfrågat att en delegation för cirkulär ekonomi ska tillsättas och välkomnar regeringens förslag. 
 
- Det här är ett viktigt förslag för att lyfta omställningen till cirkulär ekonomi till en strategisk nivå. Ola Alterås utredning underströk behovet av att se utvecklingen mot cirkulär ekonomi i första hand som en näringspolitisk fråga. Det är därför viktigt att delegationen främst fokuserar på åtgärder för att cirkulera de stora materialflöden som finns inom industrin och inte bara på hushållens materialflöden, säger Lina Bergström vd Återvinningsindustrierna.
 
Regeringens budgetproposition för 2018 innehåller flera satsningar som berör återvinningsområdet. Bland annat:
 
·     Inom ramen för Smart-Industri-strategin kommer en uppdaterad handlingsplan tas fram med fokus på hållbar produktion och konsumtion.
 
·     Naturvårdsverket får mer pengar till förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet.
 
·     Särskilda pengar till länsstyrelserna för kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall.
 
·     100 miljoner för minskade negativa miljöeffekter av plast. 78 miljoner till Naturvårdsverket och 20 miljoner för kommunikation.
 
·     7 miljoner till Naturvårdsverket för hållbara textilier.