EU:s paket om Cirkulär ekonomi

20 augusti 2014

I somras presenterade EU-kommissionen ett paket om cirkulär ekonomi. Paketet består av fyra meddelanden samt ett lagstiftningspaket om avfall.

Förslagen syftar till en omställning i Europa till en mer cirkulär ekonomi och att öka materialåtervinningen i medlemsstaterna.  Jämfört med idag framförs att en uppfyllelse av de nya målen för avfallshantering innebär att 580 000 arbetstillfällen skapas, samtidigt som Europa blir mer konkurranskraftigt och minskar efterfrågan på dyra, knappa resurser. Förslagen innebär även lägre miljöpåverkan och minskade utsläpp av växthusgaser. Viktiga delar i förslagen är bland annat att:

  • Öka målet om förberedels för återanvändning och återvinning av kommunalt avfall (municipal waste) till 70 % år 2030
  • Öka målen för materialåtervinning av förpackningar till 80 % år 2030
  • Fasa ut deponering av återvinningsbart avfall i deponier
  • Minska matavfallet med minst 30 % mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2025

    Förslaget från EU-kommissionen kommer nu att behandlas i Europaparlamentet och i EU:s ministeråd under hösten. Miljödepartementet kommer att remittera lagstiftningspaketet till berörda aktörer.  Ni kan läsa mer här.