Cirkulär ekonomi i fokus på fullsatt seminarium i Almedalen

30 juni 2015

Innovation, tillväxt och nya jobb i en cirkulär ekonomi – hur kommer vi dit och vem gör vad? Det var rubriken på Återvinningsindustriernas fullsatta seminarium i Almedalen den 30 juni när politiker och företag tillsammans diskuterade styrmedelsförslag och lösningar för att skapa en cirkulär ekonomi.

Utgångspunkten för seminariet var att diskutera vilka faktorer som har störst betydelse för den gröna omställningen och vad som behövs för att öka materialåtervinningen till råvaror. Maria Wetterstrand som leder regeringens analysgrupp för en grön omställning inledde seminariet med att beskriva utmaningarna och lyfta möjligheter för en grön omställning. Bland annat lyfte hon förbränningen av avfall som ett stort problem och menade att Sverige har tagit till sig avfallshierarkin baklänges och att vår överkapacitet på förbränningsanläggningar minskar incitamenten för återvinning. Kommunerna har gjort sig beroende av avfallsförbränning och kommer sannolikt att protestera mot styrmedel som syftar till att öka återvinningen och minska förbränningen av osorterat avfall.

Wetterstrand lyfte vikten av att åstadkomma cirkulära flöden, både ur ekonomiskt och resurseffektivt perspektiv. Enligt beräkningar skulle 600 miljarder euro kunna sparas om det skapades mer effektiva cirkulära flöden i Europa. Analyserna finns - nu handlar det om att kapa murar mellan olika sektorer och titta på produkternas hela kedja, från design för återvinning till återvunna råvaror. Det måste bli lönsamt och morötter behövs om genomförandet ska vara möjligt. Maria Wetterstrand lyfte avslutningsvis grön skatteväxling, gröna investeringar och forskning som viktiga steg i rätt riktning mot en cirkulär ekonomi. Maria Wetterstrand uppmuntrade alla att skicka in styrmedelsförslag till analysgruppen för en grön omställning.

Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot, lyfte näringslivet och lönsamheten som de viktigaste faktorerna för att åstadkomma en mer cirkulär ekonomi medan Maria Strömkvist, socialdemokratisk riksdagsledamot, lyfte en skatteväxling som det mest centrala. Mårten Widlund, vd Suez environnement/Sita, Lars-Gunnar Almryd, vd IL Recycling, Staffan Persson, vd Stena Recycling och Jonas Roupé, marknadsdirektör Ragn-Sells Sverige berättade om hur cirkulär ekonomi kan fungera i praktiken och gav både praktiska goda exempel och förslag på styrmedel. Återvinningsindustriernas ordförande Anders Wijkman modererade seminariet.