Cirkulär ekonomi kan göra det möjligt att hålla den globala uppvärmningen under 2°C

5 juni 2018

En ny studie visar att cirkulära affärsmodeller, återanvändning av material och en mer effektiv materialanvändning i produkter är nyckelfaktorer för att bygga en konkurrenskraftig, utsläppsfri industriell ekonomi i Europa.

Att ställa om till en cirkulär användning av de fyra utsläppsmässigt största materialen är nödvändigt för att minska utsläppen av växthusgaser och uppfylla åtagandena enligt Parisavtalet. En mer cirkulär ekonomi kan mer än halvera EU:s industriella utsläpp år 2050. Det är ett av de viktigaste resultaten i den banbrytande rapporten ”Re-configure: The Circular Economy – a Powerful Force for Climate Mitigation’, framtagen på uppdrag av den finska innovationsfonden Sitra och European Climate Foundation.

Studien, genomförd av Material Economics, utforskar en rad möjligheter för stål, plast, aluminium, cement och två tunga sektorer vad gäller materialanvändning (personbilar och byggnader). De identifierade åtgärderna kan minska EU:s utsläpp från industrin med 56% (300 Mt) årligen år 2050, mer än hälften av vad som krävs för att nå nollutsläpp. Globalt kan utsläppen under samma period minskas med 3,6 miljarder ton per år. Industrin står idag för 24% av de globala koldioxidutsläppen, vilka 2017 uppgick till 37 miljarder ton. Koldioxidbudgeten för att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader har beräknats till totalt 800 miljarder ton fram till sekelskiftet 2100.

 

EU:s målsättning är att utveckla en hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig 1,5–2 graders-ekonomi genom att övergå till en mer cirkulär ekonomi. EU-kommissionen håller just nu på att uppdatera sin roadmap från 2011 med en klimatstrategi för 2050, i enlighet med målen i Parisavtalet. Denna studien visar på vikten av att hantera EU:s industriella utsläpp för att lyckas med klimatstrategin.

 

Så här långt har arbetet med att minska industriella utsläpp främst fokuserat på att göra energiintensiva processer fossilfria genom energieffektiviseringar och ökad användning av förnyelsebar energi. Detta är inte tillräckligt. Genom att skapa cirkulära flöden för de material som redan är i användning kan man enligt studien markant minska koldioxidutsläppen.

 

-Denna slående studie gör det överväldigande tydligt att EU:s framtida ekonomi måste inkludera cirkulära affärsmodeller, ökad återanvändning av material och en mer effektiv materialanvändning i produkter för att kunna uppfylla åtagandena i Parisavtalet”, säger Martin Porter, Gruppkoordinator för Europa på European Climate Foundation. För att åstadkomma detta, vilket är centralt för 2050-strategin, behöver EU utveckla en industriell innovationsstrategi med cirkularitet och digitalisering i fokus och med netto-nollutsläpp år 2050 som mål.

 

Läs rapporten