Danmarks regering föreslår ökad återvinning genom en mer konkurrensutsatt avfallssektor

6 oktober 2016

I sin försörjningsstrategi lägger den danska regeringen fram flera förslag för att avfall ska utnyttjas som resurs på en mer konkurrensutsatt avfallsmarknad.

Förslaget innebär att det återvinningsbara avfallet ska konkurrensutsättas ytterligare. Kommunernas roll på återvinningsmarknaden för hushållsavfall föreslås begränsas, så att medborgarna får möjlighet att anlita andra aktörer än de kommunala. Kommunerna blir också skyldiga att använda privata lösningar till avfallshantering, inbegripet sortering av det insamlade avfallet.
 
Dessutom föreslås att alla verksamheter ska ingå avtal med privata återvinningsföretag om hanteringen av allt deras avfall. Kommunerna får samla in allt avfall från öar utan broförbindelse och från företag med små mängder avfall och som drivs från en privat bostad.
 
Avfallsförbränningssektorn föreslås konkurrensutsättas för att realisera effektiviseringsvinster på 0,4 miljarder danska kronor till 2025 för hushåll och verksamheter. Kommunala förbränningsanläggningar ska drivas på marknadsmässiga villkor och konkurrens på lika villkor ska säkras mellan privata och kommunala aktörer. Verksamheter får själva få bestämma var deras avfall ska förbrännas och även kommunerna ska välja den billigaste anläggningen.