Initiativ för cirkulär ekonomi lanseras av WBCSD i Davos

23 januari 2018

Mer än 30 globala storföretag åtar sig att driva omställningen till en cirkulär ekonomi genom initiativet Factor 10. Initiativet lanseras i dag under World Economic Forums årliga toppmöte i Davos och kommer från World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Det slutgiltiga målet med Factor 10 är att eliminera allt avfall, men något datum för detta mål anges inte.

Enligt WBCSD är Factor 10 unikt eftersom det rör sig bortom hållbarhetsavdelningen för att penetrera företagets driftsfunktioner och påverkar hela värdekedjan. Under det kommande året kommer Factor 10 fokusera på tre prioriterade områden. Fokus kommer ligga på att utveckla transformativa lösningar för att låsa upp möjligheter för cirkulär ekonomi i värdekedjan, samt att ta fram kunskap för att hjälpa företag att förstå cirkulär ekonomi. Vidare kommer aktörerna inom Factor 10 ta fram ledande exempel och stärka företagens röst i frågan på global nivå.
 
Företag som deltar i Factor 10 är bland annat Stora Enso, Accenture, Arcadis, ArcelorMittal, BASF, BCG, BMW Group, CRH, Dow, DSM, Enel, ExxonMobil, EY, Honda, IFF, KPMG, Michelin, Navigant, Novartis, Philips, PWC, Rabobank, Renault, SABIC, Saint-Gobain, Solvay, Veolia, Yara och Yokogawa.