Återvinningsaktörer vill att ministerdialogen om producentansvaret får en nystart

30 mars 2017

Representanter för återvinningsbranschen skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ministerdialogen om producentansvaret behöver en nystart där mål, problemlösning och samverkan mellan kommuner, näringsliv och hushåll är i fokus. Inte en nedmontering av ett väl fungerande system:

”Miljöministern, svartmåla inte källsorteringen”
 
Ambitionen till samförstånd kring källsorteringen lyser med sin frånvaro. I stället uttalar miljöministern återkommande att målet är radikala förändringar snarare än vilket resultat som avses. Dagens system kallas ”ett misslyckande” trots att nationella mål överträffas, skriver representanter för återvinningsbranschen.
 
I mer än 30 år har svenskarna källsorterat glas och tidningar följt av kartong, plast och metall. Vi är internationellt ledande och ett exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Nu kallar miljöministern hushållens och näringslivets arbete ett misslyckande och vill slå sönder det vi byggt upp. Att avveckla producentansvaret är ett stort steg tillbaka för miljöpolitiken och med förslag om kommunalt monopol isolerar sig regeringen i stället för att skapa en bred överenskommelse. För miljöns skull måste ministerns pågående dialog få en nystart.
 
Vi har valt att delta i miljöministerns möten utifrån uttalade mål om bred samsyn. Vi är övertygade om att mer samarbete behövs mellan näringsliv och kommuner för att möta hushållens engagemang för ökad källsortering. Vi har sett stora möjligheter att genom lokala samverkansavtal utveckla lokala system, möjliggöra mer fastighetsnära lösningar men också att förstärka tillsyn och uppföljning genom införande av tillståndspliktiga insamlingssystem. Vi vill med initiativ som dessa skapa förutsättningar att nå de högre mål som gäller år 2020 och har genom hela branschens gemensamma organisation FTI presenterat en handlingsplan.
 
Men vid sidan av dessa möten lyser ambitionen till samförstånd med sin frånvaro. I stället uttalar miljöministern återkommande att målet är radikala förändringar snarare än vilket resultat som avses. Dagens system kallas ”ett misslyckande” trots att nationella mål överträffas och dagens återvinningsstationer beskrivs som ”en sorglig syn” och ”placerade i ganska undanskymda och otrygga delar av städerna”.
 
Den pågående svartmålningen handlar om samma system som i dag är enkelt och tryggt nog för att alla hushåll ska samla in över 90 procent av allt glas och tidningar. Och mot ministerns bild står resultatet av en färsk opinionsundersökning från mars 2017 som visar att 34 procent av 1010 tillfrågade svenskar har ökat sin källsortering det senaste halvåret och drygt 80 procent anser att sortering och insamling fungerar bra eller mycket bra.
 
Det hävdas också att dagens insamling är underfinansierad och att hushållen får betala två gånger då de vill ha hämtning i fastigheten. Men de förpackningsavgifter som betalas av producenterna (och i slutändan konsumenterna) ska utan vinstkrav finansiera en insamling i hela landet, oavsett hur eller var du bor. En grundnivå som representerar ett lämpligt system för att nå nationella mål. Vi kan inte ha en ordning där glesbygd ska betala till bostadsrättsföreningar i storstaden eller hyresgäster subventionera flerfackskärl i villaområden. Vi har en likhetsprincip vad gäller dagens insamling och återvinning. Den principen måste värnas om systemet ska hålla ihop långsiktigt.
 
Ministerdialogen och återkommande uttalanden har hittills handlat om att utan stödjande underlag eller konsekvensanalyser motivera ett kommunalt övertagande av förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett avskaffande av det producentansvar som inneburit en utveckling där avfall blir en resurs. En förändring som riskerar nuvarande cirkulära lösningar, lägre miljönytta och ett steg tillbaka i förhållande till näringslivet ambitioner för hållbart företagande.
 
Vi tror på affärsmodeller med miljöhänsyn i centrum och värdekedjor där insamling och återvinning hänger ihop. Vi ser möjligheter att bygga allianser mellan näringsliv och politik och därför vill vi se en nystart där målet inte är förutbestämt av regeringen, där underlag och analyser som definierar problem offentliggörs eller tas fram och där majoritetens åsikt respekteras som grund för en bred och långsiktig överenskommelse.
 
Vi kan tillsammans utveckla det system som möter dagens krav till att också möta framtida mål.
 
Vi ser att ministerdialogen behöver en nystart där mål, problemlösning och samverkan mellan kommuner, näringsliv och hushåll är i fokus. Inte en nedmontering av ett väl fungerande system.
 
Karin Brynell
ordförande Metallkretsen
 
Per Sandberg
ordförande Svensk Glasåtervinning
 
Tonny Sandell
ordförande Plastkretsen
 
Ola Svending
ordförande Returkartong
 
Rolf Johannesson
ordförande Pressretur