Lina Bergström utsedd till ledamot i regeringens delegationen för cirkulär ekonomi

30 augusti 2018

För att stärka omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi har regeringen tidigare beslutat att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi. Regeringen har nu utsett Återvinningsindustriernas vd Lina Bergström till ledamot i delegationen.

Delegationen ska ge råd till regeringen, utarbeta en strategi samt identifiera hinder, behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi. Den ska också vara ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen, både på regional och nationell nivå. 

-Delegationens arbete ska bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och samtidigt underlätta för svenskt näringsliv att ligga i framkant på globala marknader, säger innovations- och näringsminister Mikael Damberg.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, ska vara ordförande och leda delegationen. Övriga ledamöter är Lina Bergström (Återvinningsindustrierna) Caroline Ankarcrona (IVA), Catrin Gustavsson (Södra), Anna Felländer (KTH), Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping), Monica Bellgran (KTH), Weine Wiqvist (Avfall Sverige) och Jonas Carlehed (IKEA).

Läs regeringens pressmeddelande