ÅI:s yttrande över ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag”

1 december 2014

ÅI inskränker sig till att yttra sig över den del av utredningen som gäller verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnad.

I denna del anser vi INTE att den föreslagna regleringen är tillräcklig för att ge den rättsäkerhet för verksamhetsutövare som är nödvändig för att verksamhetsutövare skall våga göra långsiktiga investeringar i anläggningar som är lokaliserade i områden där detaljplanen medger att bullervillkoren för verksamheten överskrids vid bostäderna.

Läs hela yttrandet i filen som bifogas.