Preliminär överenskommelse inom EU kring engångsbruk av plast

19 december 2018

Idag, den 19 dec, har förhandlare från Europeiska rådet, parlamentet och kommissionen nått en preliminär överenskommelse om direktivet om engångsbruk av plast.

I överenskommelsen ingår bland annat följande:

Direktivet råder över andra avfallsdirektiv, oavsett konflikt. Nationella marknadsrestriktioner kan genomföras för att minska konsumtionen, men sådana restriktioner måste strikt begränsas till förebyggande av skrotning av dessa produkter och för att se till att dessa produkter är ersatta med alternativ som är återanvändbara eller inte innehåller plast.

När det gäller återvunnet innehåll (artikel 6) kommer det att finnas ett bindande mål på minst 25% återvunnen plast för PET-dryckesflaskor från och med 2025, beräknat som ett genomsnitt för medlemsstaten. 2030 måste alla plastflaskor respektera ett mål på minst 30% återvunnet innehåll.


Det nåddes också en överenskommelse om ett tvåstegsförfarande för 
separat insamling av flaskor - 77% 2025 och 90% 2029. Detta är mindre 
ambitiöst än kommissionens ursprungliga förslag om att ha ett 90% mål 
redan före 2025. 

Förbudet om engångsbruk av plast omfattar följande:
o Plastbestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar), tallrikar och sugrör.
o Matbehållare, dvs. snabbmatskartong, med eller utan lock, 
innehållande mat som är avsedd för omedelbar konsumtion antingen på 
plats eller borttagning, och som är redo att konsumeras utan ytterligare 
förberedelse, som matlagning, kokning eller uppvärmning.
o Dryckesbehållare och koppar för drycker.
o Bomullspinnar av plast.
o Oxo-nedbrytbar plast
 
Den preliminära överenskommelse som nåtts idag måste nu formellt 
godkännas av Europaparlamentet och rådet.