ÅIs brev till regeringen om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning

13 januari 2015

I ett brev till Miljödepartementet föreslår ÅI att förordningen om producentansvar för elutrustning ((2014:1075) ändras så att samma regelverk gäller som i förordningarna om producentansvar för returpapper och förpackningar. De förändringar som föreslås är dels att återvinningsföretagen ska få samla in konsumentelutrustning från verksamheter utan tillstånd, dels att kommuner som samlar in konsumentelutrustning måste överlämna materialet till producenterna.

Utan dessa ändringar får kommunerna en betydande konkurrensfördel jämfört med de privata återvinningsföretagen och producentansvaret riskerar att sättas ur spel, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Regeringen fattade den 28 augusti beslut om nya förordningar för producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning. Förordningen om producentansvar för elutrustning skiljer sig åt på flera punkter.

De privata återvinningsföretagen, som under producentansvaret har utvecklat både insamlingstjänster och nya återvinningslösningar, får helt andra förutsättningar än kommunerna på marknaden, säger Britt Sahleström. Den goda utvecklingen, som lett till en framgångsrik återvinningsindustri inom detta område, riskerar att brytas och de privata företagens utvecklingsmöjligheter minskar dramatiskt. Vi föreslår därför att regeringen så snart som möjligt ändrar förordningen.

Läs ÅIs brev i filen till höger.