Ny rapport: 100 000 nya jobb i en cirkulär ekonomi

12 maj 2015

Radikalt lägre CO2-utsläpp och 100 000 nya jobb i Sverige – det är slutsatserna i den europeiska tankesmedjan Romklubbens rapport som presenterades och diskuterades under Återvinningsindustriernas och Global Utmanings seminarium om vinster med en cirkulär ekonomi i måndags.

Rapporten The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners, presenterades av Anders Wijkman, ordförande Romklubben, och diskuterades sedan av en panel bestående av Åsa Romson, klimat- och miljöminister, Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket,Johan Rockström, professor Stockholm Resilience Center, Per Stolts, Sustainability Developer IKEA och David Schelin, vd Ragn-Sells.

Rapporten redovisar vilka samhällsvinster som kan uppnås genom en omställning från dagens “köp, slit och släng”- modell till en cirkulär ekonomi. Fokus riktas särskilt mot nivån på koldioxidutsläppen och sysselsättningen. I studiens simulering av den svenska ekonomin har andelen förnybar energi ökat från 50 procent till 75 procent. Effektiviteten i både energi- och resursanvändning har förbättras markant, bland annat genom att produkter designas för lång livslängd samt att återanvändning och återvinning av olika material maximeras. Simuleringen pekar på en reduktion av CO2-utsläppen med nära 70 procent och att antalet arbetstillfällen skulle öka med minst 100 000.

Länk till videoinspelning av seminariet