Återvinningsindustrierna deltog i FTI:s hearing om den nya avfallsutredningen

4 december 2015

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen FTI bjöd in till hearing om den nya avfallsutredningen den 1 december. Återvinningsindustriernas vd Britt Sahleström deltog i panelsamtalet.

Syftet med hearingen var bland annat att diskutera följande frågor:
• Hur säkerställs att insamlat material blir nya produkter?
• Hur säkerställs likvärdig service i såväl stad som glesbygd?
• Hur finansieras insamlingen i hela landet?
 
Regeringens utredare Mia Torpe inledde med en beskrivning av utredningsarbetet. Därefter diskuterade en panel under ledning av Folke Rydén tre av utredningens viktigaste perspektiv: 
• Miljömässiga perspektivet – hur säkerställs att regeringens skärpta mål nås år 2020? Hur ser ramverket ut som tydliggör ansvar och tillsyn? Hur säkerställs att insamlat material blir till nya produkter? 
• Ekonomiska perspektivet – kostnadseffektivitet i insamlingssystemet krävs för en fungerande återvinningsmarknad. Hur skapas rätt incitament? Hur finansieras insamling i hela landet? 
• Sociala perspektivet – hur säkerställs direktivets mål om likvärdig service i hela landet, såväl tätort som glesbygd? Hur kan service förbättras? Hur säkerställs att regeringens skärpta mål nås år 2020?
 
Paneldeltagare: 
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL 
Kenneth Ohlsson, vd Stora Enso Skoghall
Göran Holm, vd HKScan Sweden AB
Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood AB
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna
Hans Wrådhe, chef Avdelningen för genomförande, Natuet