Gd för SGU: Styrmedel behövs för ökad återvinning av metaller

22 januari 2016

Den globala åtgången på metaller kräver att vi blir bättre på att hushålla med jordens resurser. Metallförsörjningen måste i högre grad bli en del av den cirkulära ekonomin.

I takt med den ökande efterfrågan på gamla och nya metaller måste vi se över och utveckla såväl teknik som effektiva styrmedel för att öka återvinningen i framtiden. De utredningar som SGU gjort visar att det är bråttom.

Det finns flera alternativa källor till utvinning att titta närmare på, som olika typer av deponier och gruvavfall. En annan källa är övergiven metall i våra städer. Här behövs såväl mer kunskap som policyförändringar likt de Naturvårdsverket nu föreslår i sin utredning Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar, och mer.

Det skriver Lena Söderberg, generaldirektör för SGU i en debattartikel i Miljöaktuellt den 21 januari.

Läs hela artikeln HÄR.

 

Läs även Återviningsindustriernas brev till Näringsdepartmentet i december 2015 i samma frågor HÄR.