Gemensam debattartikel: Miljönyttan urholkas

29 augusti 2012

I Svenska Dagbladet har vd:ar för sju branschorganisationer inom näringslivet en gemensam debattartikel om avfallsutredarens förslag att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar.

Återvinningssystemet ger idag tydliga miljövinster. När den statliga avfallsutredaren nu vill förändra, är det istället risk att utvecklingen på miljöområdet bromsas. Det finns snabbare och enklare vägar till en bättre återvinning genom att utveckla utredarens alternativa förslag, skriver företrädare för näringslivet.

Läs debattartikeln här.