Regeringen vill ha centrum för giftfria produkter

18 mars 2016

Regeringen tillsätter en utredning för att se hur man arbetar mest effektivt för att ersätta farliga ämnen med säkrare alternativ, enligt den så kallade substitutionsprincipen.

Utredningen ska titta på hur ett sådant centrum ska kunna erbjuda kunskap men även bidra till utveckling av giftfria, hållbara kemiska produkter, varor och icke-kemiska metoder och tekniker.Målet är ett kunskapscentrum för att förse företag, forskare och alla som arbetar med kemikalier ökad kunskap om giftiga ämnen och vilka alternativ som går att använda. 
 
Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet och tidigare vd för Svensk Vindenergi och Återvinningsindustrierna, utses till särskild utredare för uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.