Hållbar avfallshantering

29 januari 2013

Krav på materialåtervinning ger störst miljönytta visar ny rapport från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering.

Styrmedel kan effektivt påverka hur det avfall som uppstår hanteras. Däremot är det svårt att utforma styrmedel som ger kraftigt sänkta avfallsmängder. Över 60 olika styrmedel har studerats och 16 av dem sedan utvärderats vidare med modeller och metoder som utvecklats inom forskningsprogrammet. Av dessa styrmedel är det krav på återvinning av återvinningsbara material som kan ge störst miljönytta, enligt forskarna. 

Ni kan läsa hela rapporten här.