Nya regeringsuppdrag till Naturvårdsverket kring förpackningsavfall

23 augusti 2018

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att bland annat föreslå hur källsorteringen i utemiljöer ska se ut och hur hanteringen av förpackningar från den ökade privatimporten ska finansieras. Uppdragen är del av de förändringar som regeringen beslutade om i juni.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på författningstext där det bland annat framgår vilka utemiljöer det är lämpligt att samla i förpackningsavfall på. 

Den ökade privatimporten leder till att stora mängder förpackningar kommer in till Sverige. I dagsläget är regleringen av det avfallet inte tydligt i relation till producentansvaret, enligt regeringen, som därför har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslår hur finansieringen för hanteringen av avfallet från privatimporten kan se ut.

Regeringen har också gett Naturvårdsverket i uppdrag att följa upp hur utbyggnaden av den bostadsnära insamlingen genomförs och vilka effekter som utbyggnaden bidrar till när det gäller miljönytta, tillgänglighet och produktutvecklin

Läs regeringens pressmeddelande