Kommunalförbund i Västmanland krävs på upphandlingsböter

21 december 2015

VafabMiljö kommunalförbund krävs på tio miljoner i böter/ upphandlingsskadeavgift för otillåten direktupphandling. Konkurrensverket går nu till domstol med kravet att det högsta möjliga beloppet ska dömas ut.

Tolv kommuner i Västmanland köper, genom sitt gemensamma kommunalförbund, tjänster från avfallsbolaget Vafab Miljö AB. Vafab ägs av samma kommunalförbund som köper avfallstjänsterna.

Någon konkurrensutsättning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har inte gjorts i samband med upphandlingen. Kommunerna har tidigare köpt avfallstjänster från Vafab utan offentlig upphandling under mer än tio års tid. Direktupphandlingarna har flera gånger underkänts av domstolar i mål om överprövning, men någon offentlig upphandling har trots detta inte genomförts.

– Vafab är verksam på den privata marknaden. Under år 2014 kom mer än 45 procent av bolagets intäkter från andra kunder än kommunerna. Det överskrider med stor marginal den andel av Vafabs intäkter som får komma från externa kunder om man samtidigt inte vill upphandla kommunernas behov av avfallstjänster, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Kontraktet är värt mer än 930 miljoner kronor, och Konkurrensverket kräver nu att Förvaltningsrätten i Uppsala ska döma kommunalförbundet att betala tio miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift, som är den högsta avgiften som lagen medger.

– Jag vill uppmana såväl kommunalförbundet som de bakomliggande kommunerna att i fortsättningen följa upphandlingsreglerna och att konkurrensutsätta sitt behov av avfallstjänster, säger Dan Sjöblom.
I kommunalförbundet, som äger Vafab, ingår följande kommuner: Enköping, Arboga, Kungsör, Köping, Fagersta, Hallstahammar, Heby, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås.

 

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida HÄR.