ÅI är kritiska till flera slutsatser i Konjunkturinstitutets nya rapport

8 december 2016

Konjunkturinstitutets miljöekonomiska rapport är tveksam till kraven på ökad återvinning och återanvändning och avfärdar flera styrmedel som skulle kunna skapa en mer cirkulär ekonomi. ÅI ställer sig kritiska till flera av slutsatserna i rapporten.

Konjunkturinstitutets rapport drar slutsatsen att styrningen mot en cirkulär ekonomi varken leder till ökad sysselsättning eller förbättrad ekonomisk tillväxt. Redan existerande styrmedel anses till stor del vara tillräckliga.
 
- ÅI är kritiska till slutsatserna i rapporten. Nya styrmedel är viktiga för att skynda på omställningen till en mer cirkulär ekonomi och ett flertal rapporter visar att det skulle få positiva effekter i form av ökad sysselsättning och tillväxt, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.