Konkurrens eller monopol? - ÅI har träffat moderata politiker

18 mars 2013

Återvinningsindustrierna deltog vid Moderaternas Sverigemöte den 15-16 mars. Det var första gången branschen ställde ut vid ett stort partimöte. Och erfarenheterna är mycket positiva. De moderata politikerna fick i ÅI:s monter rösta ja eller nej om de vill monopolisera insamlingen av tidningar och förpackningar. Budskapet var tydligt. De vill inte monopolisera insamlingen.

I alla samtal kom problemen med skräpiga återvinningsstationer upp. Politikerna vill få bättre ordning och de flesta vill att det ställs tuffare krav på producenterna, FTI.
Nästan inga politiker kände till att de privata återvinningsföretagen tillsammans med fastighetsägarna - bl a många kommunala bostadsföretag - har byggt ut den fastighetsnära insamlingen i flerbostadshus. De kände inte till att mer än 50 % av de boende i flerbostadshus har  fastighetsnära insamling och de privata återvinningsföretagen svarar för ca 80 % av marknaden.
Avfallutredningens förslag behandlas just nu av regeringen och en proposition förväntas i juni.   
–Det är viktig att beslut fattas baserat på rätt information om hur marknaden fungerar. Vi inser också att vi måste informera mer om den privata återvinningsbranschen, vad vi gör och att återvinning är en tillväxtbransch som med rätt marknadsförutsättningar kan skapa nya jobb och företag, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. 
Britt Sahleström deltog också i seminariet ”Får jag sälja mina sopor?” vid moderaternas Sverigemöte. Lars Hjälmered, moderaterna, höll i seminariet. Övriga deltagare var Kent Carlsson, FTI och Gunnar Hedberg, odf i SKL:s beredning för samhällsbyggnad.

 

97 % av alla moderater som besökte ÅI.s monter ville inte monopolisera insamlingen av förpackningar och tidningar.