Konkurrensverket lyfter vikten av innovation genom konkurrens på avfallsmarknaden

12 februari 2018

Konkurrensverket har släppt sin årliga rapport om konkurrensen på olika marknader i Sverige, bland annat med ett kapitel om cirkulär ekonomi och avfallsmarknaden.

Konkurrensverket lyfter bland annat fram om behovet av nya organisatoriska lösningar och tekniska innovationer på marknaden för avfallshantering för att möjliggöra en cirkulär ekonomi. Konkurrensverket understryker sina rekommendationer om åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för utveckling av resurseffektiva och miljömässigt bra kretslopp. Bland annat framhålls innovation genom konkurrens som nyckeln för att frigöra avfallsresursernas potential. I rapporten beskrivs även vikten av ett mer omfattande och utvecklat producentansvar utifrån konkurrensperspektiv.

Läs mer