Konkurrensverket utvärderar reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

13 juli 2016

Konkurrensverket har gjort en utvärdering av hur reglerna för Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, de så kallade KOS-reglerna, har fungerat. Bevisbördan i de juridiska processer som Konkurrensverket drivit har varit betydande och lagstiftningen har inte fått den effekt som var syftet när den tillkom.

Det har nu gått sex år sedan nya bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) infördes i konkurrenslagen. Under det senaste året har flera domar kommit där bestämmelserna har prövats. Konkurrensverket har därför arbetat fram ett utkast på rapport som syftar till att beskriva och sammanfatta de slutsatser som kan dras av praxis från Marknadsdomstolen på KOS-området.
 
Från allmänhet, kommuner och det privata näringslivet finns ett stort intresse för frågor som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Konkurrensverkets ambition med rapporten är att sprida information om och skapa en förståelse för vilka typer av ärenden som vi kan driva och samtidigt skapa förutsättningar för att bättre tips och klagomål kommer in till Konkurrensverket. Innan rapporten färdigställs vill verket hämta in synpunkter och rapporten är därför ute på konsultation som avslutas den 5 september.