Konkurrensverkets seminarium: Konkurrens i avfallssektorn som ett steg i riktning mot cirkulär ekonomi

24 februari 2017

Konkurrensverket arrangerade i dag ett seminarium för att uppmärksamma de nordiska konkurrensmyndigheternas rapport om konkurrens i avfallssektorn som ett steg i riktning mot cirkulär ekonomi. Återvinningsindustriernas vd Britt Sahleström medverkade i seminariet.

De nordiska konkurrensmyndigheterna har tidigare publicerat en rapport om behovet av ökad konkurrens i avfallssektorn. Rapportens huvudsakliga slutsats är att det finns ett avsevärt utrymme för ökad konkurrens i de nordiska länderna och att det kan bidra till en cirkulär ekonomi och hållbar utveckling.
 
Under seminariet diskuterades frågor om avfall som handelsvara och hur kommuner och andra beslutsfattare kan skapa och utveckla marknader för en cirkulär ekonomi. 
 
Medverkande:
Ola Alterå, Regeringens särskilda utredare om cirkulär ekonomi
Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige
Britt Sahleström, vd, Återvinningsindustrierna
Martti Virtanen, research director, Finländska Konkurrens- och konsumentverket
Eivind Lillesveen Campbell, seniorrådgiver, Norska Konkurransetillsynet
Johan Adamsson, sakkunnig, Konkurrensverket