Mikael Gröning blir vice vd på Återvinningsindustrierna

15 oktober 2015

Återvinningsindustrierna har rekryterat Mikael Gröning som vice vd med tillträde den 1 januari 2016. Han kommer närmast från en tjänst som kansliråd på Näringsdepartementet, där han bland annat har ansvarat för mineralpolitiska frågor, material- och produktionsforskning samt regeringens kommande nyindustrialiseringsstrategi.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka till återvinningsfrågorna och att arbeta för att stärka återvinningsbranschen. Det är i dag ett växande fokus på betydelsen av återvinning och resurseffektivitet med stor potential för branschen att utvecklas vidare, säger Mikael Gröning.

Mikael Gröning har under sin tid på Näringsdepartementet haft ansvar för att ta fram Sveriges mineralstrategi som bland annat behandlar resurseffektivitet och återvinning. Tidigare arbetade han på Stiftelsen för strategisk forskning och på Stockholms universitet. Mikael har också erfarenhet av att driva forskningsprojekt om återvinning av plastmaterial både i Sverige och inom EU-program.

– Vi är mycket glada över att ha rekryterat Mikael Gröning till Återvinningsindustrierna. Återvinningsbranschen är en tillväxtbransch och Mikaels kompetens och erfarenheter blir värdefulla i arbetet med att utveckla branschen och dess marknadsförutsättningar, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.