Interpellationsdebatt om insatser för ökad textilåtervinning

9 december 2016

I dag har miljöminister Karolina Skog (MP) och riksdagsledamot Kristina Yngwe (C) debatterat regeringens insatser för en ökad textilåtervinning i en interpellationsdebatt.

Under debatten meddelade Karolina Skog att det pågår ett analysarbete inom regeringskansliet för att hitta styrmedel som ökar återanvändningen och återvinningen av textilier i Sverige. Miljöministern berättade att näringslivet har gått före i denna fråga och att politiken måste hinna ikapp. Hon sa också att hon kommer att återkomma med förslag på avfallsområdet i sin helhet.
 
Regeringen vill nå en bred politisk överenskommelse som ger en långsiktigt hållbar lösning för företagen och för konsumenterna och Centerpartiet välkomnar blocköverskridande samtal på området. Miljöministern sa också att hon är angelägen om att hitta ett regelverk som stödjer det engagemang som finns hos näringslivet. Innan det politiska arbetet fortgår inom Regeringskansliet väntar diskussioner med branschen för att ta del av deras inspel och erfarenheter.
 
I debatten lyfte Kristina Yngwe fram goda krafter inom mode-Sverige med flertalet ambitiösa återanvändnings- och återvinningsinitiativ. Det frivilliga producentansvar som de svenska klädföretagen tagit på sig bidrar till att sluta kretsloppet och minska branschens miljöpåverkan. Kristina Yngwe menar att producentansvaret är vägen framåt för att öka återvinningsgraden för textilier.