Regeringens utredare varnar för nedbrytbar plast

23 mars 2018

Miljöminister Karolina Skog har tagit emot nya förslag om hur olika plaster och plastföremål bör hanteras för att minska nedskräpningen av miljön. Regeringens plastutredare konstaterar att de plaster som kallas nedbrytbara orsakar samma skador på marin miljö som konventionell plast.

Regeringen tillsatte i höstas en utredning som ska se över möjligheten att minska plastens negativa miljöeffekter. Utredningen redovisar nu en del av uppdraget som bland annat berör frågan om nedbrytbarheten av plast i miljön. Utredare Åsa Stenmarck konstaterar att de plaster som omnämns som nedbrytbara inte är det i naturlig miljö utan kräver specifika förhållanden för att brytas ned, främst industriell kompostering. De orsakar därmed samma skador på marin miljö som konventionell plast.

-Det är bra att utredaren uppmärksammar problematiken med nedbrytbar plast. Ur återvinningsperspektiv är det dessutom så att några procent nedbrytbar plast kan förstöra en hel batch av återvinningsbart material eftersom kvalitetskraven på den återvunna råvaran inte uppfylls. På så vis minskar nedbrytbar plast avsevärt våra möjligheter att återvinna plast generellt, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs delredovisningen: Nedskräpning och nedbrytning av plast i miljön