Nytt nordiskt samarbete kring cirkulär ekonomi

3 juni 2019

Under World Circular Economy Forum i Helsingfors har aktörer inom cirkulär ekonomi i Norge, Sverige, Finland och Danmark nu lanserat ett nytt samarbete kring cirkulär ekonomi, Nordic Circular Hotspot.

På konferensen World Circular Economy Forum, som pågår i Helsingfors den här veckan, ges många exempel på hur företag vill samarbeta för att hitta nycklarna i den cirkulära omställningen. Ett sådant är nätverksplattformarna Circular Hotspots som växer fram och i dag finns i 15 länder och regioner.

Det nordiska samarbetet startar med en arbetsgrupp som med finansiellt stöd från Nordic Innovation ska utreda de unika behoven och möjligheterna i regionen för att kunna etablera kunskapsutbyte om cirkulär ekonomi mellan de nordiska marknaderna. De nordiska länderna befinner sig på olika nivåer i den här utvecklingen och har olika fokus i sitt cirkulära arbete.