Ny rapport från Svensk Handel visar att allt fler butiker återtar produkter och arbetar cirkulärt

18 november 2016

Svensk Handels hållbarhetsundersökning visar att återanvändning och återvinning är högprioriterade områden inom handeln.

Av handelsföretagen är det 73 procent som arbetar aktivt med att förbättra sin egen avfallshantering och öka återanvändnings- och återvinningsgraden. 33 procent erbjuder sina kunder möjlighet att lämna tillbaka uttjänta varor i butik för återanvändning/återvinning och Svensk Handel drar slutsatsen att detta är en fråga på frammarsch i företagen.
 
-Tydligt är att bolagen i dag ser använda material som en resurs. Det som hindrar utvecklingen är främst lagstiftning som styr mycket av materialen mot kommunal insamling och förbränning, säger Maria Sandow, näringspolitisk expert på Svensk Handel.
 
Läs rapporten