Ny rapport från Romklubben: Fler jobb och lägre utsläpp i en mer cirkulär ekonomi

21 oktober 2015

Rapporten, The Circular Economy and Benefits for Society, presenterades vid ett seminarium med fokus på jobb och utsläppsminskningar i Bryssel den 20 oktober.

Uppskattningsvis kan det skapas 100 000 nya jobb i Sverige, 75 000 i Finland, 200 000 i Holland, 400 000 i Spanien och en halv miljon i Frankrike. Detta bygger på att länderna effektiviserar sin materialanvändning, blir 25 procent mer energieffektiva och halverar användningen av fossila bränslen till fördel för förnybar energi. En effektiviserad materialanvändning uppnås främst genom förlängning av produkters livslängd, design för återanvändning av komponenter samt genom att jungfruliga råvaror ersätts med återvunnet material. Återvinningsindustrierna har varit delfinansiär av den första rapporten från Romklubben som togs fram för Sverige. 

Läs mer om den tidigare svenska studien och se videolänk från seminariet som Global Utmaning och Återvinningsindustrierna arrangerade i maj 2015

Läs rapporten The Circular Economy and Benefits for Society Jobs and Climate Clear Winners in an Economy Based on Renewable Energy and Resource Efficiency - A study pertaining to Finland, France, the Netherlands, Spain and Sweden