Ny rapport från Digital Europe om användningen av återvunnen plast inom IT-industrin

11 oktober 2016

Digital Europe har presenterat en ny rapport som ger en överblick av hur olika IT-företag arbetar med återvunnen plast i sina produkter.

Rapporten lyfter fram IT-industrins frivilliga åtagande inom ramen för Ecodesign-direktivet, som innebär att företagen från 2015 ska deklarera användningen av återvunna råvaror till sina kunder.
 
De huvudsakliga hindren är; kemikalielagstiftningen, tillgång, kvalitet och pris på den återvunna plasten samt konsumenternas acceptans.
 
Rekommendationer ges också till fler företag som vill följa efter; identifiera produkter och komponenter där återvunna material passar, börja med några få produkter, designa produkter för demontering och återvinning, använd återvunna råvaror och anpassa designen till råvaran, ha en nära dialog med plaståtervinnare om kvalitet och kvantitet samt säkra materialförsörjningen