Nytt stöd i tillämpningen av upphandlingslagstiftningen

14 april 2016

EU:s nya upphandlingsdirektiv skulle ha varit genomförda i svensk lagstiftning senast den 18 april 2016, men lagstiftningsarbetet är försenat.

Förseningen innebär att nuvarande lagar fortsätter att gälla efter den 18 april, men att tillämpningen och tolkningen av reglerna i vissa fall kommer att påverkas. 
 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information om hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft. En av de större förändringarna som man bör känna till redan nu är att det finns ett EU-direktiv om koncessioner. Stora delar av det direktivet bör enligt Upphandlingsmyndigheten följas redan under mellantiden.