Naturvårdsverkets förslag till regeringen: Pris på plastbärkassar ska minska användningen

21 mars 2016

Enligt ett EU-direktiv ska förbrukning av tunna plastbärkassar minska med hälften till 2025. För att nå målet föreslår Naturvårdsverket ett lägstapris på 5 kronor per plastbärkasse.

Minskad förbrukning av plastbärkassar ska leda till en bättre miljö och effektivare resursanvändning. Medlemsländerna i EU har fått i uppgift att bidra till att få ner förbrukningen. I Sverige förbrukar vi idag mer än 80 kassar per person och år. 
 

Naturvårdsverket bedömer att ett lägstapris på alla plastbärkassar är vad som krävs för att minska förbrukningen och öka återanvändningen. Naturvårdsverket föreslår priset 5 kronor, en prisnivå som sedan ska utvärderas när det finns ett underlag om svenska konsumenters priskänslighet, och hur mycket förbrukningen av plastbärkassar minskar.

Inom uppdraget har även ett förbud mot plastbärkassar, information, avgift med tillhörande fond och frivilliga avtal/överenskommelser utretts som alternativa sätt att nå det uppsatta målet. Naturvårdsverket bedömer dock att ett krav på ett lägsta pris uppfyller de uppsatta kriterierna bäst. Information bedöms vara ett viktigt komplement, både för att underlätta införandet av ett lägsta pris på plastbärkassar och för att öka effekten av det föreslagna styrmedlet.

Läs mer