Ny rapport om cirkulära plastflöden från Ellen MacArthur Foundation

13 mars 2017

I samband med World Economic Forum i Davos presenterade Ellen MacArthur Foundation rapporten The New Plastics Economy - Catalysing action.

Rapporten är en fortsättning på den rapport som togs fram förra året och som konstaterade att endast 14 procent av alla plastförpackningar i världen återvinns. Den nya rapporten beskriver tre konkreta strategier som behövs för att skapa en övergång till väl fungerande materialflöden av plast:
 
För 30 procent av plastförpackningarna behövs fundamentala förändringar av design och innovation för att de ska kunna återvinnas.
 
Åtminstone 20 procent av plastförpackningarna bör kunna utnyttjas för återanvändning.
 
För att återstående 50 procent av plastförpackningarna ska kunna återvinnas med god ekonomi och hög kvalitet krävs mer samordnade insatser kring design och materialåtervinning.